Dobro do�li na web stranice Triatlon Kluba Split.
 
 
 
Danas je godine      
 
 
 
 
 
podnaslov
 
 
 
 
 
 
 
  Klub partner
 
Stranice_MK_Marjan 
 
 
 
 

 O NATJECANJU

 
 
 

18. Vrli�ka uli�na utrka

 

  10. Vrli�ki duatlon


         pojedina�no prvenstvo Hrvatske u sprint duatlonu

 
 
Mjesto odr�avanja: Vrlika, centar
Datum utrke: 30. rujna 2017.
Kontakt osoba: Ivan Pavi�
tel: 021/569-911, mob: 091/518-26-36
email: [email protected]

Web stranica: http://www.tksplit.hr/2016/vrlika/00-vrlika_discipline-hrv.php
Nagradni fond: 15000 Kn
Prijave: On line prijava: ovdje.

Prijave se zaprimaju do:26. rujna 2017.
Prijave se ne zaprimaju na dan utrke.
Dodatne informacije mo�ete saznati kod kontakt osoba.


Uplata startnine: Podaci za uplatu startnine se mogu na�i: ovdje.

U napomenu upi�ite ime utrke za koju ste uplatu izvr�ili:
       Vrlika2017 - < utrka >
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATJECATELJSKE DISCIPLINE

 
 
Utrke : - Dje�aci i djevoj�ice: 500 metara tr�anje
- Uli�na utrka: 5610 m (5x 1122 m )
- Supersprint duatlon
- Sprint duatlon

Mjesto i datum utrke: Vrlika, 30.09 2017. start-cilj na trgu u centru grada
Start utrka: 11:00 - Dje�aci i djevoj�ice
12:00 � Uli�na utrka
13:00 � Supersprint duatlon
13:10 � Sprint duatlon

Staze:
DJE�ACI I DJEVOJ�ICE:
   500 m tr�anje

ULI�NA UTRKA:
   5610 metara ( 5 x 1122 m )

SPRINT DUATLON:
   - tr�anje 5610 m (5 x 1122 m)
     - bicikla 20 km
       - tr�anje 2244 m ( 2 x 1122 m)

SUPERSPRINT DUATLON:
   - tr�anje 2244 m ( 2 x 1122 m)
     - bicikla 10 km
       - tr�anje 1122 m ( 1 x 1122 m)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KATEGORIJE

 
 
Dje�aci i djevoj�ice :
Godi�te Kategorija
od 6 � 8 godina I � II razred
od 9 � 10 godina III � IV razred
od 11 � 12 godina V � VI razred
od 13 � 15 godina VII � VIII razred
 
 
 
 
 
 
Uli�na utrka:
MU�KARCI
Godi�te Kategorija
Kadeti: od 12 - 15 god
Juniori: od 16 - 19 god
Seniori: od 20 - 29 god
Seniori 2 od 30 - 39 god
Veterani 1: od 40 - 44 god
Veterani 2: od 45 - 49 god
Veterani 3: od 50 - 54 god
Veterani 4: od 55 - 59 god
Veterani 5: od 60 i vi�e
 
�ENE
Godi�te Kategorija
Kadetkinje: od 12 - 15 god
Juniorke: od 16 - 19 god
Seniorke: od 20 - 29 god
Seniorke 2 od 30 - 39 god
Veteranke1: od 40 - 49 god
Veteranke2: od 50 - 59 god
Veteranke3: 60 god i starije
   
   
 
 
 
 
 
 
 
DUATLON:
Sprint duatlon i supersprint duatlon - Memorijal Stipe Erceg:
MU�KARCI
Godi�te Kategorija
Mla�i kadeti: od 12 - 13 god
Kadeti: od 14 - 15 god
Mla�i juniori: od 16 - 17 god
Juniori: od 18 - 19 god
Seniori: od 20 - 29 god
Seniori 2 od 30 - 39 god
Veterani 1: od 40 - 44 god
Veterani 2: od 45 - 49 god
Veterani 3: od 50 - 54 god
Veterani 4: od 55 - 59 god
Veterani 5: od 60 i vi�e
 
�ENE
Godi�te Kategorija
Mla�e kadetkinje: od 12 - 13 god
Kadetkinje: od 14 - 15 god
Mla�e juniorke: od 16 - 17 god
Juniorke: od 18 - 19 god
Seniorke: od 20 - 29 god
Seniorke 2 od 30 - 39 god
Veteranke: od 40 god i starije
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
DUATLON:
Dr�avno prvenstvo

Kategorije prema pravilima HTS-a

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STARTNINA

 
 


Uli�na utrka:
za prijave do 26. rujna: 80 Kn

za prijave nakon 26. rujna: 120 Kn


Duatlon:
Licencirani natjecatelji
za prijave do 26. rujna:
     - kadeti: 70 Kn
     - juniori: 100 Kn
     - ostali: 120 Kn


Nelicencirani natjecatelji
za prijave do 26. rujna:
     - kadeti: 100 Kn
     - juniori: 150 Kn
     - ostali: 180 KnZA PRIJAVE NAKON 26. RUJNA:
 

   startnina se uve�ava za 50%
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEHARI, MEDALJE I NAGRADE

 
 
 
DJE�ACI I DJEVOJ�ICE:
Prva tri � prve tri: medalje i majice.

 
 
 
 
 
 
 
 
ULI�NA UTRKA:
MU�KARCI
1. 1200 Kn
2. 800 Kn
3. 600 Kn
 
�ENE
1. 1200 Kn
2. 800 Kn
3. 600 Kn
 
Pehari i medalje:          

-ukupni pobjednici
mu�ki � �ene:

-prva tri - prve tri:
pehari, drugi i tre�i medalje.

po kategorijama medalje.

Samo za natjecatelje uli�ne utrke biti �e nov�ane nagrade po kategorijama:
         - prvi 150,00 kn, drugi 100,00 kn i tre�i 50,00 kn

Dobitnici nov�anih nagrada u ukupnom poretku ne mogu dobiti nagrade i u kategoriji.

 
 
 
 
 
 
 
 
SPRINT DUATLON:
MU�KARCI
1. 1200 Kn
2. 800 Kn
3. 600 Kn
 
�ENE
1. 1200 Kn
2. 800 Kn
3. 600 Kn
 
Pehari i medalje:          

-ukupni pobjednici
mu�ki � �ene:

-prva tri - prve tri:
pehari, drugi i tre�i medalje.

po kategorijama medalje.

 
 
 
 
 
 
 
 
SUPERSPRINT DUATLON:
Pehari i medalje:          

-ukupni pobjednici
mu�ki � �ene:

-prva tri - prve tri:
pehari, drugi i tre�i medalje.

po kategorijama medalje.

 
 
 
 
 
 
 
 
DUATLON:
Dr�avno prvenstvo

Pehare i medalje osigurava HTS.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAVILA NATJECANJA

 
 
- Odre�ena su pravilima HTSa.
- Za�titne kacige su obavezne!
- Nastup je na vlastitu odgovornost!

- Dozvoljena je zavjetrina.
- Nisu dozvoljeni aerobarovi.
- Nije dozvoljena zavjetrina izme�u suprotnih spolova.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM NATJECANJA

 
 
10:00
10:30 � 12:30
10:55
11:00
11:30
12:00
12:10
12:50
13:00
13:10
13:11
13:30
14:15
15:15
16:00
Kulturni program povodom dana grada
Prijave za natjecanje i podizanje startnih brojeva
Slu�beno otvaranje natjecanja
Start dje�aka i djevoj�ica po kategorijama
Progla�enje pobjednika u kategoriji dje�aka i djevoj�ica
Start uli�ne utrke
Otvaranje zone i provjera opreme
Zatvaranje zone izmjene
Start supersprint duatlon utrke
Start sprint duatlon utrke - mu�ki
Start sprint duatlon utrke - �ene
Progla�enje pobjednika uli�ne utrke
Otvaranje zone da natjecatelji iznesu opremu
Progla�enje pobjednika duatlona
Za sve sudionike "pasta party"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sponzori