Dobro do�li na web stranice Triatlon Kluba Split.
 
 
 
Danas je godine      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Odaberi �lanak
 
 
  Godina 2016.
 
  Godina 2015.
 
  Godina 2014.
 
  Godina 2013.
 
  Godina 2012.
 
  Godina 2011.
 
  Godina 2010.
 
  Godina 2009.
 
  Godina 2008.
 
  Godina 2007.
 
  Godina 2006.
 
 
 
 
 
 
 
  Sponzori
 
 
 
mark2  
mark2  
 
 
 
 
extreme shop 
 
 
 
peloton  
 
 
 
 
 
 
 
  Klub partner
 
Stranice_MK_Marjan 
 
 
 
 
 
 
 
 


   Fu�ine - 20.srpnja 2013.

   Tri prva mjesta iz Fu�inaslika	1	   slika	2	   slika	3	   slika	4	   slika	5	   slika	6	   slika	7	   slika	8	   slika	9	   slika	10	   slika	11	   slika	12	   slika	13	   slika	14	   slika	15	   slika	16	   slika	17	  


   Na utrci su nastupile �etiri mlade nade TK Split Luka i Dora Komi�, Zdenka Ku�i� i filip Lazi�, te na� veteran Romeo Makaj.

   Utrka je bila zahtjevna, posebno na pliva�kom segmentu koji je odr�an na temperaturi vode ispod 13�C. Iako nitko od na�ih nije ponio pliva�ko odijelo svi su uspje�no zavr�ili utrku. Tako je nakon mali�ana, koji su zbog hladnog jezera umjesto na "cici triatlonu" nastupili na "cici duatlonu" i tr�anju, na red prva do�la Dora Komi� u supersprint utrci koja je ujedno bila i dr�avno prvenstvo. Zauzela je �etvro mjesto u mla�im kadetkinjama.
   Nakon supersprinta startala je utrka sprint triatlona �iji je pliva�ki segment zbog niske temperature bio ne�to kra�i. U ovoj utrci su Romeo Makaj, Filip Lazi� i moja malenkost Luka Komi� osvojili prvo mjesto, redom u kategorijama veterana 4, juniora i mla�ih juniora. Zdenka Ku�i� je utrku zavr�ila kao tre�a u kategoriji mla�ih juniorki.
   Nakon dodjele medalja i finog fa�ola uputili smo se prema Splitu zajedno s na�im barba Pavi�em.

   Rezultati s utrke mogu se vidjeti na Grabar sport portalu.


   Tekst i fotografije: Luka Komi�


 


TK Split