Ugovorena je sponzorska suradnja između
TK Split i Croatia osiguranja d.o.o.

  Ugovorom se utvrđuje međusobna poslovna suradnja u svezi sa slijedećim vrstama osiguranja:

I. OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA
1. Osiguranje automobilske odgovornosti
2. Osiguranje automobilskog kaska

II. OSIGURANJE IMOVINE
1. Osiguranje od požara i nekih druge opasnosti
2. Paket male privrede
3. Osiguranje kućanstva

III. OSIGURANJE OSOBA
1. Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja
2. Osiguranje života za slučaj smrti korisnika kredita
3. Osiguranje života sa valutnom klauzulom

IV. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
1. Dragovoljno zdravstveno osiguranjeza vrijeme puta i boravka u inozemstvu (CORIS)
2. Privatno zdravstveno osiguranje (PZO)

...

Osiguravatelj se obavezuje odobriti popuste i pogodnosti članovima Poslovnog suradnika za slijedeće osiguranja:

1. za osiguranje od automobilske odgovornostiodobravamo plaćanje do šest obroka
2. za osiguranje automobilskog kaska 10% ukoliko je kod Osiguravatelja sklopljeno osiguranje od automobilske odgovornosti
3. za osiguranje kućanstva 10%
4. za osiguranje od slučaja nesretnog slučaja 10%
5. za osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti 20%

...Za dodatne detalje treba se obratiti tajniku kluba Ivanu Paviću
(mob: 091/5182636, e-mail: [email protected])
CROATIA OSIGURANJE
Kontakt osoba: Ankica Roguljić mobitel: 098/9686-865   -  osiguranja i krediti.